Ћир

Pravila korišćenja

Opšte

Hvala vam što ste posetili naš interet portal. Molimo vas da pažljivo pročitate pravila korišćenja i odredbe sadržane u ovom dokumentu.

Korišćenje i uvid u sadržaj sajta fruskac.net vam se omogućavaju pod uslovima koji se navode u daljem tekstu i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Svakim pristupom sajtu fruskac.net ili bilo kom njegovom delu smatra se da je korisnik upoznat sa svim pravilima korišćenja i eventualnim rizicima koji nastaju iz korišćenja ovog internet portala, kao i da ih prihvata u celosti i bez ograničenja.

Ukoliko ne prihvatate navedena pravila korišćenja u celosti i bez ograničenja, molimo vas da napustite fruskac.net .

Vlasništvo

Sajt, sva autorska prava i ostala prava intelektualne svojine u svim tekstovima, logotipima, dizajnima, grafici, slikama, audio-materijalu i ostalim materijalima na fruskac.net (u daljem tekstu: sadržaj) jesu imovina fruskac.net ili su uključeni u sadržaj uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

Korišćenje sadržaja, osim na način koji je opisan u ovim pravilima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika je strogo zabranjeno.Odobrenje da postavite ceo ili deo sadržaja na svoj veb-sajt možete dobiti ukoliko kontaktirate sa nama na [email protected].

Bilo kakvo neovlašćeno korišćenje sajta i njegovog sadržaja smatra se kršenjem gore pomenutih prava i rezultiraće pokretanjem odgovarajućih sudskih postupaka. Kompletan autorski sadržaj se nalazi pod zaštitom aktuelnog Zakona o autorskim i srodnim pravima.

U slučaju da primetite sadržaj na sajtu fruskac.net za koji mislite da je zaštićen autorskim pravom ili da je autor pogrešno označen, molimo vas da nas obavestite putem adrese [email protected] kako bismo preuzeli odgovarajuće mere da ispravimo grešku.

Korišćenje i deljenje

Sadržaje sajta ne možete da menjate na bilo koji način, odnosno da ih reprodukujete, prodajete, prenostite, javno prikazujete, distribuirate ili štitite kao vaše pravo intelektualne svojine, odnosno na drugi način koristite u javne ili komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti/dozvole fruskac.net .

Zabranjeno je da koristite sadržaj sajta sa cijem sticanja bilo kakvih imovinskih prava.

Materijali na ovom sajtu zaštićeni su autorskim pravima i svako neovlašćeno korišćenje može predstavljati kršenje Zakona o autorskim pravima, žigu ili drugih zakona.

Fruskac.net vas ovlašćuje da pregledate i preuzimate materijale sa ovog sajta samo za vaše lične, nekomercijalne, neformalne, neprofitabilne potrebe i pod uslovom da ne uklanjate, dodajete ili modifikujete bilo koju informaciju (uključujući i obaveštenja o autorskim pravima i ostala obaveštenja o vlasništvu) koja se nalaze u sadržaju.

U skladu sa gore navedenim, ustupanje i korišćenje sadržaja sajta je zaštićeno http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/rs/ licencom.

Sadržaj sajta ne možete da koristite na neprihvatljiv, uvredljiv ili nezakonit način.

Tačnost, potpunost, blagovremenost informacija i ograničenje odgovornosti

Sadržaj sajta fruskac.net napravljen je isključivo za potrebe informisanja.

Fruskac.net je uložio pažnju primerenu okolnostima da utvrdi poreklo objavljenih informacija, njihovu istinitost i potpunost, ali fruskac.net ni na koji način ne tvrdi da je sadržaj na sajtu tačan, ispravan ili autentičan.

Informacije date na sajtu fruskac.net ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka i ne mogu biti predmet bilo kakve obaveze vlasnika sajta prema posetiocima sajta, već su iste obezbeđene na bazi da sva lica koja pristupe sajtu preuzmu odgovornost za procenu relevantnosti i tačnosti sadržaja dela ili celokupnih tekstova.

Promene na sajtu fruskac.net se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku, bez obaveštenja. Takođe, nije određeno da li i u kojim intervalima će iznesene informacije biti ažurirane. fruskac.net se ne obavezuje da redovno ažurira informacije.

Izuzeće od odgovornosti

Fruskac.net koristite na sopstveni rizik. fruskac.net nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu, ili bilo koji oblik štete koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja.

Nijedan autor, saradnik, administrator ili bilo koja osoba povezana sa fruskac.net ni na koji način ne može biti odgovorna za pojavu netačne informacije ili za bilo koji trošak, gubitak ili oblik štete koji nastane, kao što ni na koji način ne može biti povezana sa korišćenjem svih ili dela ovih dokumenata, odnosno pozivanjem na određenu informaciju sa sajta.

Linkovi

Sadržaj sajta može sadržati linkove koji vas upućuju na druge veb-stranice. U tim slučajevima frukac.net ne snosi odgovornost za zaštitu privatnosti, sadržaj, tačnost i bezbednost tih stranica.

Linkovi na našem sajtu su postavljeni sa dobrom namerom, odnosno zarad pružanja što potpunijih informacija. Ukoliko pristupite na takav sajt preko linka koji je postavljen na fruskac.net , to činite na sopstveni rizik.

Fruskac.net može da objavljuje video i tekstualne fajlove koji su locirani na You Tube, Vimeo i sličnim servisima, međutim, fruskac.net nije odgovoran za prikazivanje sadržaja nakon završetka objavljenog klipa koji je povezan – „related” sadržaj.

Politika privatnosti, postavljanje sadržaja na sajt i pravila ponašanja

Fruskac.net poštuje privatnost posetilaca.

Fruskac.net ne prikuplja lične informacije svojih posetilaca. Sajt je struktuiran tako da prilikom posete ne morate da se identifikujete ili ostavite neku ličnu informaciju osim u slučajevima kada vi to želite. Ukoliko to učinite, podaci koje razmenjujete sa nama nalaze se u bazi podataka koja je zaštićena na najbolji mogući način. Prikupljene lične informacije (npr. vaše ime, adresa, broj telefona, mejl adresa) neće biti otkrivene trećim licima, osim u slučaju da je takvo otkrivanje propisano zakonom. Bilo koja druga saopštenja ili sadržaji koje ostavite na fruskac.net neće se smatrati poverljivim informacijama i neće biti zaštićeni.

Postavljanjem sadržaja na fruskac.net prihvatate da taj materijal ne sme sadržati bilo šta što je protivzakonito ili iz drugog razloga nepodobno za objavljivanje, kao i da ste vi vlasnik materijala ili imate neograničeno pravo da nam ga dostavite, a fruskac.net može objaviti taj materijal besplatno, bez odgovornosti ili obaveze.

Fruškac.net neće i ne može pregledati sadržaje koje korisnici postave i nije odgovoran za te sadržaje. fruskac.net može u bilo kom momentu po svom diskrecionom pravu ukloniti bilo koji sadržaj koji postave korisnici. fruskac.net zadržava pravo neobjavljivanja komentara posetilaca ukoliko su oni uvredljivi ili u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnom informisanju.

Pored gore navedenog, posetiocima je još strogo zabranjeno:

a) Slanje, objavljivanje i razmenjivanje poruka koje krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone (uvredljive, vulgarne, preteće, rasističke ili šovinističke poruke, kao i poruke koje su štetne na bilo koji drugi način);

b) Slanje, objavljivanje i razmenjivanje podatka za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažni i čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima;

c) Lažno predstavljanje;

d) Objavljivanje, slanje i razmenjivanje tekstova koji su zaštićeni autorskim pravom;

e) Objavljivanje, slanje i razmenjivanje neželjenih podataka sa korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja ili putem obmane;

f) Svesno objavljivanje, slanje i razmenjivanje poruka koje sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kog kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme;

g) Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika;

h) Bilo koji vid reklamiranja bez pismene saglasnosti/dozvole fruskac.net na samom sajtu i u komentarima posetilaca.

U slučaju da korisnik, protivno gore navedenom, ipak postavi zabranjen sadržaj, administrator sajta fruskac.net u najkraćem periodu će ga ukloniti, ali u slučaju realne nemogućnosti da postupa, fruskac.net ne snosi odgovornost za takve sadržaje niti ih odobrava.

Fruskac.net ne odgovara za komentare posetilaca koji su izraz njihovog mišljenja.

Prilikom posete sajtu fruskac.net korisnik nužno ostavlja podatke koji nisu lične prirode kao što su IP adresa, verzija operativnog sistema itd. Te informacije se skupljaju u bazu podataka i služe isključivo za statistički prikaz. fruskac.net će koristiti mogućnosti cookies (kolačići) datoteka sa ciljem poboljšanja funkcionalosti i prezentovanja sadržaja. Ti podaci, takođe, nisu lične prirode. Ukoliko ne želite da fruskac.net pristupa kolačićima na vašem brauzeru, u svakom trenutku možete blokirati pristup fruskac.net domenu iz svog brauzera.

Ako vam je potrebno više informacija ili imate pitanja u vezi sa našom politikom privatnosti, slobodno nam se obratite putem [email protected]

Izmene, dopune i ugovorena nadležnost

Fruskac.net može u svako doba izmeniti ili dopuniti pravila korišćenja. Svaka navedena izmena stupiće na snagu na dan njenog objavljivanja, osim ako nije drugačije određeno u izmeni ili dopuni.

U slučaju nastanka sporne situacije korisnik je dužan da prvo pokuša da spor reši mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, za rešavanje eventualnih sporova koji mogu nastati u vezi sa pravilima korišćenja ugovora se mesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.

Poslednja izmena: 5. 8. 2013.

Podeli

Komentari

Facebook

DISQUS