Ћир
Priroda

Hidrografija Fruške gore

Next
Expand
Nature - Hidrografija Fruške gore

Komunalne službe ne odlaze u prirodu, molimo vas da vaše smeće ponesete sa sobom. Čuvamo i volimo našu zemlju! Saznaj više.

Frušku goru odlikuje gusta i relativno pravilno raspoređena hidrografska mreža. Površinske vode čine izvori, vrela, gusta rečna mreža, bare i veštačka jezera.

Najveći deo padavina koji se izluči na ovom prostoru proceđuje se i hrani podzemne vode, dok manji deo otiče površinski, formirajući površinske tokove. Zbog toga je na prostoru Fruške gore evidentirano oko 187 izvora. Površinska hidrografija je predstavljena sa 42 vodotoka, od kojih 28 otiču prema Dunavu, a 14 prema Savi. Duži vodotoci koji se ulivaju u Dunav su Patak bara 15,5 km, Potoranj 11,5 km, Neštinski 10,8 km i Lišvar 10,7 km. Najkraći je potok Matej sa 1,9 km. Slivu Save pripadaju Veliki potok 8,2 km, Međeš 8 km i Jelence 6,7 km. Ukupna dužina fruškogorske rečne mreže iznosi 437,9 km, od toga na severnoj podgorini 234,5 km, a na južnoj 205,2 km. Gustina rečne mreže je 621 m/km2.

U pogledu vodnog režima potoci nose najveće količine vode u rano proleće i u kasnu jesen, dok najveći broj presušuje sredinom leta i ostaje takav do sredine jeseni. U drugom periodu krajem zime, količina vode je mala, ali potoci ne presušuju. Ova kolebanja vodostaja u potocima ne podudaraju se sa godišnjom raspodelom padavina. U cilju sagledavanja mogućnosti akumuliranja podzemnih voda, njihove cirkulacije i pre svega zahvatanja za vodosnabdevanje na pojedinim lokacijama, sve stenske mase su uslovno izdvojene kao termalne i mineralne vode.

Komentari

Facebook

DISQUS