Potpiši peticiju! Za zaštićena područja i naseljena mesta bez kvadova i motora!
Ћир
Istorija

Lucije Domicije Aurelijan

Next
Expand
History - Lucije Domicije Aurelijan

Komunalne službe ne odlaze u prirodu, molimo vas da vaše smeće ponesete sa sobom. Čuvamo i volimo našu zemlju! Saznaj više.

Lucije Domicije Aurelijan (lat. Lucius Domitius Aurelianus) rimski je car rođen septembra 214. godine na malom seoskom imanju u okolini Sirmijuma, današnje Sremske Mitrovice. Bio je rimski car između 270. i 275. godine.

Otac mu je bio seljak, zakupac imanja uglednog veleposednika, a majka sveštenica Sokolovog kulta. Aurelijan je gradio uspešnu karijeru u vojsci. Veliki vojnički uspeh je imao tokom bitke kod Niša 268. godine, predvodio je rimsku tešku konjicu koja je najviše doprinela ovoj velikoj pobedi protiv Gota.

Na presto dolazi nakon smrti cara Klaudija II. Kvintil, mlađi brat cara Klaudija II, koji je prvo nasledio presto, izvršio je samoubistvo pod pritiskom Aurelijana i njegovih vojnih trupa sa kojima je krenuo ka Rimu.

Za vreme svoje vladavine Aurelijan se borio protiv drugih pretendenata na presto,vodio je ratove protiv Gota, Germana, kraljice Zenobije, koja je kontrolisala veliki deo istočnih oblasti Carstva, i na kraju protiv Gala. Galsko carstvo je 274. godine prestalo da postoji, gotovo bez borbe, jer je galski protivcar Tetrik prešao na Aurelijanovu stranu tokom bitke.

Aurelijan je za vreme svoje vladavine započeo i gradnju zaštitnog zida oko Rima, da bi sprečio buduće varvarske napade na Rim. Velike pobede koje je Aurelijan izvojevao nagovestile su kraj velike krize III veka koja je potresala Rimsko carsvo.

Uveo je posebnu vrstu novca, poznatu pod imenom aurelijan. To je bio zlatni novac, zahvaljujući kome su stanovnici Carstva ponovo stekli poverenje u ovu monetu, ranije na rđavom glasu zbog falsifikovanja. Aurelijan je ustao i protiv raširene korupcije.

Aurelijan je bio paganski reformator: bio je na strani mitraizma, jednog kulta koji je stigao sa Istoka i koji se brzo raširio naročito među vojnicima. Stari rimski bogovi izgubili su svoj značaj u velikoj meri. Decembra 274. godine Rimljani su prvi put proslavljali rođendan jednog solarnog božanstva, što je predstavljalo uvod u kasnije uspostavljenu proslavu rođendana Isusa Hrista, Božić. Po paganskim shvatanjima, sam Aurelijan je bio predstavnik tog solarnog božanstva na zemlji.

Iznenada je umro 275. godine kod Konstantinopolja u času kada je planirao da ponovo osvoji Mesopotomiju.

Tagovi: Rimsko carstvo, Sirmium

Mesto: Sremska Mitrovica

Komentari

Facebook

DISQUS