Ћир

Ležimir

ŠišatovacManđelos

Ležimir je selo koje se nalazi u severnom delu opštine Sremska Mitrovica i broji oko 950 stanovnika. Ime sela Lecemer – Lecimer je slovenskog porekla i prvi put se pominje u papskim zapisima 1389. godine.