Ћир

Stara Bingula

Stara Bingula je selo koje se nalazi u severozapadnom delu opštine Sremska Mitrovica i broji oko 190 stanovnika. Ime sela se pojavljuje u mađarskim dokumentima iz XV veka pod više sličnih imena: Bingula, Tingula, Biglas. Naziv je nastao po položaju sela u šumi ili po nekom uzvišenju.