Ћир
Priroda

Pluća Fruške gore

Next
Expand
Nature - Pluća Fruške gore

Komunalne službe ne odlaze u prirodu, molimo vas da vaše smeće ponesete sa sobom. Čuvamo i volimo našu zemlju! Saznaj više.

Pluća Nacionalnog parka Fruška gora su šume, koje zauzimaju čak 90% njegove površine. Od toga samo lipova šuma pokriva trećini ukupne površine. 

U njemu je opisano preko 20 šumskih zajednica čistih i mešovitih hrastovih i bukovih šuma, kao i geografske varijante termofilnih šuma sa cerom, meduncem i sladunom. Dominiraju šume kitnjaka i graba sa kostrikom (lat. Rusco-Querco-Carpinetum), a posebno se ističe reliktna mešovita šuma hrastova sa grabićem (lat. Carpineto-orientalis-Quercetum) submediteranskog obeležja.

Šetnja u prirodi, a pogotovo u šumi, značajno utiče na naše psiho-fizičko zdravlje i osećaj povezanosti sa okolinom. A na koji to način drveće, kao sastavni deo svake šume, doprinosi ovoj planeti i kako utiče na svakodnevni život svih njenih stanovnika:

Proizvodi kiseonik - sva živa biće na ovoj našoj planeti udišu kiseonik i bez njega ne bi mogla da opstanu. Bez drveća ne bi bilo ni kiseonika, što znači da bez njega ne bi bilo ni nas.

Upija ugljen dioksid - mi izdišemo, drveće udiše. Ta sinergija pokreće ovaj svet i nipošto se ne sme narušiti.

Štiti od vetrova - ljudi tipski sade šume oko naseljenih mesta, kako bi napravili zaštitu od udara jakih vetrova, praveći zid koji sprečava vetrove da dostignu svoj pun potencijal.

Prečišćava zemljište - drveće je filter koji apsorbuje štetne supstance i hemikalije iz zemljišta, prečišćava ga, praveći od njega plodno tlo za uzgajanje raznih biljnih vrsta.

Sprečava eroziju - klizišta su realna opasnost za živote i imovinu ljudi, a kao najbolji lek za klizna područja su šume čije korenje ojačava problematično tlo, praveći prirodnu armaturu.

Stanište je mnogim životinjskim vrstama - pored toga, takođe je i mesto gde svakodnevno pronalaze hranu.

Stvara zaklon tokom vrelih dana - tokom vrelih dana šume su prave oaze, čije krošnje prave zaklon i spuštaju temperaturu barem za koji stepen.

Ulepšava našu okolinu - pogled na šumu i biljke nas opušta, i stvara preko potreban balans.

Ljudi vođeni profitom masovno uništavaju šume, ne hajući puno što tako i sebi uskraćuju život na ovoj planeti. Kao njeni stanovnici, u obavezi smo da brinemo o svojoj okolini i svakodnevno doprinosimo njenom očuvanju. Bilo da pokupimo smeće, zasadimo poneko drvo ili svojim pozitivnim primerom motivišemo druge da malo promene navike. 

Tagovi: Drveće

Komentari

Facebook

DISQUS