Ћир

Eko-turizam

Šta je to eko-turizam?

Eko-turizam je odgovorno putovanje u oblasti neizmenjene ili delimično izmenjene prirode koje čuva okolinu i poboljšava socijalno stanje lokalnih zajednica. Eko-turisti su ekološko svesni pojedinci i grupe koji svojim delovanjem pokušavaju smanjiti negativne efekte masovnog turizma.

Osnovni principi eko-turizma su:

  • minimalizovanje negativnih uticaja na prirodu i lokalne zajednice
  • uticanje na dugotrajno učešće lokalnog stanovništva u donošenju odluka
  • obezbeđivanje ekonomskih i drugih povlastica za lokalne zajednice
  • doprinos zaštiti i menadžmentu zaštićenih i drugih prirodnih dobara

Destinacije eko-turizma su zaštićene prirodne oblasti ili predeli sa očuvanim prirodnim karakteristikama i bogatim biodiverzitetom. Objekti moraju biti usklađeni sa prirodnim okruženjem i u vlasništvu lokalnih zajednica, a turističke staze, na kojima je obezbeđena signalizacija od ekološki prihvatljivog materijala, namenjene za zajedničko korišćenje turista i lokalnog stanovništva.

Od lokalnog stanovništva se očekuje učestvovanje u promovisanju lokalnog nasleđa kroz različite turističke sadržaje koje će na najbolji način predstaviti odlike tog kraja.

Eko-konačište podrazumeva skroman objekat koji zadovoljava osnovne potrebe turista, a nalazi se u zaštićenim prirodnim oblastima ili u njihovoj okolini.

U razvoju eko-turizma veoma je važno voditi se osnovnim principima kako ne bi došlo do žrtvovanja vrednog nacionalnog bogatstva, usled pohlepe i želje za što bržim razvojem lokalnih zajednica. Najčešće zablude o eko-turizmu se ogledaju u sledećim faktorima:

  • svako nerazvijeno područje je idealna oblast za razvoj eko-turizma
  • mišljenje da je ekološka svest lokalnog stanovništva i turista na visokom nivou
  • izjednačavanje eko-turizma sa seoskim turizmom

Podeli

Komentari

Facebook

DISQUS