Potpiši peticiju! Za zaštićena područja i naseljena mesta bez kvadova i motora!
Ћир

Livade

Padine Fruške gore se odlikuju bogatsvom livada, nastalim uglavnom krčenjem šumskih površina. Na livadama se nalazi prava riznica biljnog sveta, a veliki broj biljaka spada u retke i zaštićene vrste. Fruškogorske livade upotpunjuju česti prizori stada na ispaši.