Potpiši peticiju! Za zaštićena područja i naseljena mesta bez kvadova i motora!
Ћир

Rezultati pretrage

Borkovac

... U blizini se nalazi i jezero Pavlovci, a nešto malo dalje i manastiri Novo i Staro Hopovo. Od auto-puta Beograd–Zagreb je udaljeno samo ...

Rohalj baze

... planinskih izvora. Na svega nekoliko kilometara se nalaze manastiri Kuveždin i Đipša, a sa padina se pruža lep pogled na selo Divoš ...

Turizam

... do današnjih dana. Posebno mesto zauzimaju fruškogorski manastiri, koji predstavljaju stubove duhovnosti i kulture naroda na ovim ...

Mala Remeta

... stradala, mada su konaci spaljeni. U blizini se nalaze manastiri Bešenovo i Jazak. Do Bešenova se može stići zemljanim putem koji se nalazi pored manastira. Manastiri 45.110338 19.743182 244 ...

Rohalj baze

... planinskih izvora. Na svega nekoliko kilometara se nalaze manastiri Kuveždin i Đipša , a sa padina se pruža lep pogled na selo ...

Petkovica

... na udaljenosti nešto manjoj od dva kilometra, nalaze se manastiri Šišatovac i Kuveždin. Manastiri 45.12631 19.53314 188 ...

Velika Remeta

... riznica većim delom pokradena. U blizini se nalaze i manastiri Grgeteg i Krušedol. Manastiri 45.14311 19.91766 270 ...

Pages